Đĩa Win:
Crack Allwin   

Đĩa boot:
Bản Ghost đa cấu hình:
Phần mềm:
    - Office và font
    - Trình duyệt web và hỗ trợ Flash:
Phần mềm tiện ích: